Klachten en garantie

Bij normaal gebruik en onderhoud met de producten die wij u hebben geadviseerd, 
heeft u 6 maanden garantie op fabricage- en afleveringsfouten. 
Deze garantie vervalt bij het niet naleven van de gebruiksvoorschriften, 
verwijtbare schade en/of geweld van buitenaf. 
 

Heeft u een klacht? 
Dan zal ik ten eerste alles doen om deze tot uw volle tevredenheid op te lossen.
Het is altijd leuk om positieve reacties te krijgen, maar mochten er toch klachten of zelfs kleinigheidjes zijn waarover u ontevreden bent... 
hoor ik graag van u !

Van haarwerkbedrijven die zijn aangesloten bij de ANKO Sectie Haarwerken,
mag u verwachten dat deze fouten tot een minimum weten te beperken. 
 

Procedure voor het indienen van een klacht 
Klachten worden volgens het : 
Reglement Geschillenregeling ANKO Sectie Haarwerken behandeld door de SGC. 
Als u van mening bent dat een klacht niet naar tevredenheid is opgelost,
kunt u een klacht indienen bij het SGC.
Alle klachten registeren wij op een klachtenformulier. 
Dit is te downloaden op www.anko.nl. 

ANKO leden zijn aangesloten bij : 
de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken SGC in Den Haag. 

http://www.degeschillencommissie.nl/